Report

Site name:
Sv. Peter pri Vitovljah
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
600 - 800
Settlement:
Vitovlje
Topographic unit:
Šempas
Topographic area:
Gorica
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Znanstveni sestavki, Odgovori na vprašanja Slovenska bčela 4 1853 5
Urleb Mehtilda Vitovlje pri Šempasu Varstvo spomenikov 8, 1960-61 Ljubljana 1962 219
Svoljšak Drago Posočje v zgodnjem srednjem veku.La Vallee de la Soča dans le haut moyen age Arheološki vestnik 21-22 Ljubljana 1970 156
Petru Sonja Vitovlje Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 126
Svoljšak Drago, Knific Timotej Vipavska dolina Situla 17 Ljubljana, Nova Gorica 1976 24-26
Svoljšak Drago Vitovlje Varstvo spomenikov 26 Ljubljana 1984 278
Knific Timotej Na stičišču treh svetov. Arheološki podatki o Goriški v zgodnjem srednjem veku. Al punto d'incrocio di tre mondi. Dati archeologici del Goriziano nell'Alto Medio Evo Goriški letnik. Zbornik Goriškega muzeja 29, 2002 Nova Gorica 2004 19