Report

Site name:
Hom
Site features:
settlement
Settlement:
Sora
Topographic unit:
Medvode
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Ciglenečki Slavko Prispevek k arheološki sliki Carneole v zgodnjesrednjeveškem obdobju. Contributo al quadro archeologico della Carniola nel periodo altomedioevale Histria Archaeologica 20-21, 1989-1990 Pula 1995 151-164
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 298
Gaspari Andrej Med gradišči in gradovi. Medvode in širša okolica v arheoloških obdobjih I. Od Jakoba do Jakoba. O krajih in ljudeh občine Medvode Medvode 2006 41
Karo Špela, Knific Timotej, Lubšina Tušek Marija Predmeti avarskega izvora z arheoloških najdišč v Sloveniji. Items of Avar origin from archaeological sites in Slovenia Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 44 Zagreb 2011 131-159