Report

Site name:
Zidani Gaber
Site features:
Elevation, Cult place
Time span:
500 - 600
Settlement:
Mihovo
Topographic unit:
Šentjernej
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Na najvišjem delu ozkega grebena, Cerkev s polkrožno apsido in na južni strani prizidanim stranskim prostorom zavzema celo širino zgornjega platoja na Zidanerm gabru. Južno od cerkve je bilo manjše grobišče..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi,