Report

Site name:
Site features:
settlement
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Gornja Radgona
Topographic unit:
Gornja Radgona
Topographic area:
Ljutomer
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Kovačič Fran Slovenska Štajerska in Prekmurje Ljubljana 1926 55
Pahič Stanko Gornja Radgona Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 330
Guštin Mitja Rani srednji vijek od alpskih obronaka do Panonije Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 24 Zagreb 2007 289-299
Kerman Branko Arheološka slika slovanske poselitve Prekmurja Slovani, naša dediščina / Our heritage: the Slavs (ur. J. Lux, B. Štular, K. Zainer) Ljubljana 2018 55-68