Report

Site name:
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), direction S., Slope - burial ground, Terrace edge / embankment, cemetery, Tool
Settlement:
Črniče
Topographic unit:
Črniče
Topographic area:
Gorica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: izročilo, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi,.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: gramozna jama "Na hribu", 1292, k.o. Črniče (številka omenjena v Var. spom. je še danes istovetna (28.10.2020), Pri kopanju gramoza na ledini "Na hribu" je domačin našel okostni grob usmerjen S-J. Ob njem je bil nož in še en železen predmet ali britev oziroma puščica. Vse najdbe so izgubljene. Svoljšak je predvidel, da je šlo za zgodnjesrednjeveški grob (Svoljšak 1967, 104).