Report

Site name:
Na gomilicah
Site features:
a burial ground without a church, Skeleton grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), plaine - burial ground, Terrace edge / embankment, cemetery, Ceramics
Time span:
764 - 1000
Settlement:
Veliki Obrež
Topographic unit:
Dobova
Topographic area:
Krško
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna,.Opis lokacije in najdišča: Grobišče je ob robu terase, nad robom manjše struge. Na parc. št. 988 k. o. Veliki Obrež v prodnati plasti pod humusom v steni izkopa za železniško progo Dobova-Kumrovec (Škaler 1962, 203-204). Po izgradnji proge je parcela (delec) ostala presekana na dva kosa; 988/1 in 988/2, zaradi česar sem koord. odvezel v medprostoru omenjenih parcel., Na parcelni št. 988, k. o. Veliki obrež (Škaler 1962, 203-204), Pri izkopu trase za železniško progo Dobova-Kumrovec so na kraju z ledinskim imenom "Na gomilcah" (Stare 1960, 279) oziroma "Gomilice" (Škaler 1962, 203), odkrili žgano prazgodovinsko grobišče (Stare 1960, 279; isti 1962, 191-192), žgano rimsko (Škaler 1962, 203; Petru 1962, 239) in okostno zgodnjesrednjeveško grobišče (Stare 1960, 279; prim. Petru 1962, 240). Pri gradnji proge je bilo že pred obvestilom pristojnim uradom uničenih okoli 100 grobov. Strokovno so izkopali le 4 grobove iz 10. stoletja, orient