Report

Site name:
Na Bregu
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), plaine - burial ground, Elevation, cemetery
Settlement:
Zasip
Topographic unit:
Gorje
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: pod JZ delom hiše Zasip 43, Severno ob zidu srednjeveškega stolpa vrh ledeniške morene. Osamljen pokop. Izkopavanja v neposredni soseščini so odkrila samo stavbe..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, Naključna najdba osamljenega človeškega okostja, izkopavanja v soseščini so pokazala poznosrednjeveški stolp in rimskodobno stavbo. Okostje je bilo pod plastjo žganine, ki je pokrivala ostanke stolpa. Verjetneje pripada antiki kot poznemu srednjemu veku.