Report

Site name:
Rifnik
Site features:
settlement, flat graveyard, cemetery
Settlement:
Rifnik
Topographic unit:
Šentjur pri Celju
Topographic area:
Celje
Country:
Slovenia
Archeological site description:
PRIMERJAVE!

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Kolšek Vera Rifnik (1962) Varstvo spomenikov 9 Ljubljana 1962 161-162
Bolta Lojze Terenski dnevnik (28.8.1964-20.7.1968) s čistorisbami grobov Celje 1967
Odar Boštjan Lokostrelstvo v pozni antiki in zgodnjem srednjem veku Diplomsko delo, Univ. v Lj., FF, Odd. za arheologijo Ljubljana 2003 45-47
Cipot Dašenka Križne fibule v Sloveniji Diplomsko delo, Univ. v Lj., FF, Odd. za arheologijo Ljubljana 2003 27, 29-84
Ciglenečki Slavko Insediamenti ostrogoti in Slovenia Archeologia di frontiera 5 Trieste 2006 107-122
Leben-Seljak Petra Antropološka analiza poznoantične skeletne serije z Rifnika. Anthropological analysis of skeletal remains from the Late Roman Necropolis at Rifnik. Arheološki vestnik 57 Ljubljana 2006 427-455
Knific Timotej, Bitenc Polona Poznoantične fibule v podobi ptičev iz Slovenije Emona med Akvilejo in Panonijo. Lazar Irena, Županek Bernarda (editors) Koper 2012 430-431
Ciglenečki Slavko Überlegungen zum Verständis des Siedlungswechsels im südlichsten Teil der Provinz Noricum mediterraneum Kärntner Museumsschriften 85. AD AMUSSIM. Festschrift zum 65. Geburtstag von Franz Glaser Klagenfurt am Wörthersee 2017 150-152