Report

Site name:
Hompoš = Pohorski dvor
Site features:
Elevation, fortification / tower, Ceramics
Time span:
1050 - 2020
Settlement:
Pivola
Topographic unit:
Hoče
Topographic area:
Maribor
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: , Grad na izravnavanem pobočju obronkov Pohorja, naravno nekoliko zavarovanem s strugami potokov, relativno strmo padajočem proti ravnini Dravskega polja..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, Najstarejše odkrite odlomke lončenine lahako opredelimo v skupine ustij S4 in S6 (po Pleterski 2010). Na podlagi stratigrafskega konteksta in druge lončenine jo lahko datiramo v 11. stoletje.