Report

Site name:
Na plesah
Site features:
small settlement, there is no elevation, settlement, Ceramics
Time span:
800 - 1300
Settlement:
Murska Sobota
Topographic unit:
Murska Sobota
Topographic area:
Murska Sobota
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Na prostoru severnega uvoza/izvoza na bencinski servis., 4643/10 in 4643/12 k.o. Murska Sobota (prej 4643/6 in 4643/9), Ostanki srednjeveške naselbine z odkritimi jamami za kole, jarki, ognjiščem in vodnjakom z lesenim opažem. Med najdbami prevladuje lončenina (npr. ustje lonca S3, na dnu lonca odtis lončarskega znaka v obliki kolesa). Naselbinski ostanki so bili odkriti ca. 60 m severovzhodno od zgodnjesrednjeveškega grobišča Na Plesi, ki je datirano med sredo 8. in konec 10. stoletja..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, videli material, malo najdb, Večina naselbinskih ostalin sodi okvirno v obdobje od 9. do najpozneje 14. stoletja.