Report

Site name:
Sv. Martin
Site features:
not christian Cult object, Elevation, Cult place
Time span:
700 - 870
Settlement:
Velenje
Topographic unit:
Velenje
Topographic area:
Šoštanj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: vzhodni del gotskega dela Sv. Martina, Z vodnim prodom umetno izravnana površina. Vanjo so bili vkopani najstarejši grobovi ob prvi cerkveni stavbi. Na njej odlomki zgodnjesrednjeveške lončenine (eden v polnilu groba)..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, tipološka (lastna), po stari objavi, Začetek obredne površine lahko povezujemo s časovno nedoločenim prihodom Slovanov, konec s postavitvijo cerkve.