Report

Site name:
Groblje
Site features:
fortificationS
Time span:
800 - 1100
Settlement:
Žlan
Topographic unit:
Bohinjska Bistrica
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Gabrovec Stane Žlan Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 165
Ciglenečki Slavko K problemu kulturne in časovne opredelitve nekaterih utrjenih prostorov v Sloveniji. On the problem of the definition and dating of several fortified sites in Slovenia Arheološki vestnik 29 Ljubljana 1978 489
Valič Andrej Pregled ledin in arheoloških najdišč Bohinjski zbornik Radovljica 1987 38