Report

Site name:
farna cerkev = župna cerkev = Titov trg = sv. Kancijan
Settlement:
Kranj
Topographic unit:
Kranj
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Grave code:
2012_x0251
Time span:
880 - 950
Number:
1
Grave width:
0.60 m
Grave depth from:
0.26 m
Grave depth to:
0.26 m
Declination from north:
96 °
Grave features:
human, pottery in the filling, glass in the filling, burial (not mound), head circlet, bead, ring
Body ID:
2012_0251
Min age:
18
Max age:
20
Body features:
crossed (legs), left arm stretched, right arm stretched, on the back, partially preserved, bones partially rearranged, visible grave goods, female
Grave description:
Grob 2012_x0251 (F03) Grobna jama. Ohranjen je bil pravokotni zahodni zaključek, š. 0,6 m, gl. 0,26 m. N. v. dna 383,36 m. Azimut 96o. Zasutje. Jagoda (12), odlomki lončenine (9 prazgodovina, 4 pozna antika ali zgodnji srednji vek, 1 pozni srednji vek ali novi vek), pod desno stegnenico odlomek svetlo modre steklene posode (PN 1527). Okostje. Ženska, 18-20 let. Našli so nepopolno okostje, del kosti je bil v drugotni legi (glej spodaj), desna golenica preko leve. Desnica je bila iztegnjena ob trupu, zelo verjetno tudi levica. Pridatki. V severnem delu groba naglavna obročka (1, 2), desno od glave naglavni obroček (3), desno od desne podlahtnice naglavna obročka (4, 5), na levi roki prstani (6-8), na desni roki prstana (9, 10), še en prstan neznano kje v grobu (11). (1) Bronast levosučen naglavni obroček z enojnima odebelitvama na konceh locna. Mere: š. 50,7 mm, v. 59,4 mm, deb. 2,5 mm, t. 5,4 g. Inv. št. GM KFC 5288 (PN 1528). (2) Bronast levosučen naglavni obroček s polmesečasto razkovanim locnom. Polmesec ima dva odebeljena roglja. Okras na prednji strani polmeseca je narejen s koleščkanjem in s tresočim vrezom ter ima motiv razgrajenega rastlinskega okrasa. Na hrbtni strani je geometrijski okras narejen s tresočim vrezom. Mere: š. 50,0 mm, v. 59,4 mm, deb. 0,6 mm, deb. locna 2,2 mm, t. 7,1 g. Inv. št. GM KFC 5297 (PN 1554). (3) Poškodovan bronast naglavni obroček s polmesečasto razkovanim locnom. Polmesec ima tri roglje. Na sprednji strani je okrašen z vrezanim rastlinskim okrasom in na hrbtni z obrobnim žlebom. Na levem roglju je pritrjena dvodelna pločevinasta jagoda (poškodovana); na desnem roglju sta železni zakovici, ostanek popravila. Locen je odlomljen. Mere: š. 40,4 mm, v. 34,1 mm, deb. 1,0 mm, t. 4,7 g. Inv. št. GM KFC 5287 (PN 1517). (4) Poškodovan bronast naglavni obroček s polmesečasto razkovanim locnom. Polmesec ima dva odebeljena roglja. Okras na prednji strani polmeseca je narejen s koleščkanjem in s tresočim vrezom ter ima motiv razgrajenega rastlinskega okrasa. Na hrbtni strani je geometrijski okras narejen s tresočim vrezom. Mere: š. 51,0 mm, v. 61,5 mm, deb. 0,8 mm, deb. locna 3 mm, t. 7,5 g. Inv. št. GM KFC 5290 (PN 1530). (5) Bronast levosučen naglavni obroček z enojnima odebelitvama na konceh locna. Mere: š. 51,4 mm, v. 55,7 mm, deb. 2,4 mm, t. 5,0 g. Inv. št. GM KFC 5289 (PN 1529). (6) Srebrn prstan, sklenjen z zakovico in z žlebljenim trakastim prerezom. Mere: pr. 20,0 mm, š. 6,0 mm, deb. 0,9 mm, t. 1,1 g. Inv. št. GM KFC 5291 (PN 1531). (7) Bronast prstan, sklenjen z zakovico, z žlebljenim trakastim prerezom. En konec locna je ravno odrezan, drugi zaobljen. Žlebova locna sta okrašena z neenakomernimi poševnimi vrezi. Mere: pr. 20,4 mm, š. 6,6 mm, deb. 0,8 mm, t. 1,7 g. Inv. št. GM KFC 5292 (PN 1532). (8) Bronast sklenjen prstan, sklenjen z zakovico, z žlebljenim trakastim prerezom in z ravno odrezanima koncema locna. Locen je okrašen s cikcak vrezom. Mere: pr. 23,3 mm, š. 4,4 mm, deb. 1,1 mm, t. 1,5 g. Inv. št. GM KFC 5293 (PN 1533). (9) Bronast prstan, sklenjen z zakovico, z žlebljenim trakastim prerezom in z ravno odrezanima koncema locna. Mere: pr. 25,0 mm, š. 5,1 mm, deb. 0,8 mm, t. 1,7 g. Inv. št. GM KFC 5294 (PN 1535). (10) Bronast nesklenjen prstan s trikotnim prerezom, ulit, en konec locna je ravno odrezan, drugi trikoten. Mere: pr. 22,1 mm, š. 3,6 mm, deb. 1,6 mm, t. 1,8 g. Inv. št. GM KFC 5295 (PN 1536). (11) Bronast prstan, sklenjen z zakovico, z žlebljenim trakastim prerezom in z ravno odrezanima koncema locna. Mere: pr. 23,0 mm, š. 4,8 mm, deb. 1,3 mm, t. 1,8 g. Inv. št. GM KFC 5296 (PN 1537). Opomba. Grobna jama je poškodovala grob 2012_x0258. Komentar. Velik del kosti trupa in obeh rok je poškodoval vkop [SE 2556], premetane kosti so na njegovem obrobju na kosteh, ki so ostale in situ. To kaže na večjo jamo z banjastim dnom. Njen kopač se je ustavil pri kosteh, deloma pa jih je prekopal. To je povzročilo tudi premestitev naglavnih obročkov (1, 2, 4, 5). Ni verjetno, da bi bil kopač pogrebec, ker bi pričakovali drugačno obliko vkopa, predvsem pa grob, ki ga ni bilo. Ker pa je grob izjemno bogato opremljen z nakitom, bi pričakovali na prsih za dopolnitev nakitnega sestava še vsaj razkošno zaponko. In prav ta del okostja je najbolj prekopan. Zato je možna tudi misel, da imamo opraviti z roparskim vkopom. Predmet iz zasutja. (12) Okroglasta jagoda (d. 3,0 mm, š. 3,3 mm) iz neprosojnega stekla neopredeljive barve. Mere: t. 0,1 g. Inv. št. GM KFC 5785 (PN 2709).
Body description:
glede na lego, bronasta polmesečasta uhana PN 1530 in 1554 ter bronasta obsenčnika PN 1528 in 1529 ne sodijo v grob 251/2012. Glede na to, da grob 251/2012 seka grob 258/2012 bi ti predmeti lahko sodili v ta grob.

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Pleterski Andrej, Štular Benjamin, Belak Mateja, Bešter Helena Začetek in konec raziskovanj grobišča pri Župni cerkvi v Kranju (1953 in 2011--2013) Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 38 (Grobišče Župna cerkev v Kranju 3) Ljubljana 2019 242