Report

Site name:
Kirchenplatz, St. Jakob
Site features:
Elevation, settlement, Ceramics, Costume and jewelry
Time span:
830 - 2020
Settlement:
Villach - Beljak
Topographic unit:
Villach - Beljak
Topographic area:
Villach - Beljak
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: severno ob cerkvi sv. Jakoba, Rob dravske terase, ki se spušča proti vzhodu. Nekaj metrov suhega zidu, ki leži v smeri S-J..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Naglavni obroček N00100_0103a je bil najden blizu zidu v sosordnem stratigrafskem kontekstu. Lončenina ni objavljena, opisana pa je tako kot pri cerkvici Sv. Magdalene nad Baldersdorfom: poznoantično-zgodnjesrednjeveška. Tam je v resnici 9. in 10. st.