Report

Site name:
Sv. Urh v Tolminu
Site features:
church, there is no elevation, Cult place
Time span:
870 - 2021
Settlement:
Tolmin
Topographic unit:
Tolmin
Topographic area:
Tolmin
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: v sedanji cerkvi sv. Urha, Ob starem prehodu preko Soče na najnižji soški terasi..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), po stari objavi, Georadarske raziskave kažejo eno ali več starejši h stavbnih faz pod sedanjo cerkvijo. Obstaja verjetnost, da je med njimi tudi cerkev, okoli katere je bilo grobišče.