Report

Site name:
[novci]
Site features:
there is no elevation, Single find, Coins
Time span:
408 - 842
Settlement:
Celje
Topographic unit:
Celje
Topographic area:
Celje
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi, Najmlajši iz 6. st. je Justin II 574/575, v 7. st. Constans II 642/54, v 8. st. Konstantin V. 751/69, v 9. st. Teofil 830/42.Opis lokacije in najdišča: Nekje na območju mesta Celja., Z območja mesta Celja so kot raztresene najdbe znani bizantinski novci datirani med 5. in sredo 9. stoletja (Hahn 1990, 244; Kos 2000, 112)..Natančnost lokacije: najbližje naselje