Report

Site name:
Gradišče na Žejski dobravi
Site features:
Elevation, fortification / tower
Settlement:
Bistrica
Topographic unit:
Naklo
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, časovno neopredeljeno..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: Konglomeratni pomol, 179-191, k.o. Žeje, Naravna visoka terasa nad sotočjem Tržiške Bistrice in Save. Z nasipom in obrambnim jarkom je dodelan le severovzhodni rob. Manjša sondiranja niso dala drobnih najdb.