Report

Site name:
Kapucinski vrt
Site features:
Graves in the settlement, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Skeleton grave, Single grave (up to 10), plaine - burial ground, Elevation, cemetery
Time span:
400 - 1000
Settlement:
Koper
Topographic unit:
Koper
Topographic area:
Koper
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Najdišče znotraj bivšega kapucinskega vrta, med Cankarjevo in Goriško ulico v vzhodnem delu starega mestnega jedra., Stavbni ostanki in drobne najdbe z območja najdišča Kapucinski vrt kažejo na kontinuirano poselitev od 4/5. do 10. stoletja (Cunja 1996; isti 1998; prim. Stokin 2006, 75; Buora 1996), z nadaljevanjem od poznega srednjega veka dalje (Trenz et. al. 2011, 128). Odkriti so bili poznoantični in zgodnjesrednjeveški zidani ostanki stavb z ognjišči v vogalih (Cunja 1996, T.43; 1, Priloga 3). V stavbah so bili odkriti posamezni otroški grobovi, ki so bili pogosto vkopani v bližini ognjišč (Cunja 1996, 44) in grob v????????.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, privzeto po objavi, po stari objavi, Grobovi so brez pridatkov. Datirani so s pomočjo gradbenih faz (Cunja 1996).