Report

Site name:
sv. Danijel
Site features:
church, Cult place
Settlement:
Ravnica
Topographic unit:
Grgar
Topographic area:
Gorica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: - na vrhu hriba poimenovanega po cerkvi Sv. Danijel, tudi Štanjel., Na lidarskem posnetku je dobro viden sistem koncentričnih okopov in teras. Morda prazgodovinsko gradišče..Kakovost podatkov in datiranje: , Trenutno časovno natančneje neopredeljivo. Vizitacijski zapis iz 1782 je ne omenja več.