Report

Site name:
Site features:
settlement
Time span:
500 - 900
Settlement:
Nedelica
Topographic unit:
Turnišče
Topographic area:
Murska Sobota
Country:
Slovenia
Archeological site description:
– trasa AC Cogetinci-Radmožanci

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Lazar Evgen Nedelica - zgodnjesrednjeveško selišče Srednji vek / Mittelalter. Arheološke raziskave med Jadranskim morjem in Panonsko nižino. / Archäologische Forschungen zwischen der Adria und der Pannonischen Tiefebene Ljubljana 2008 75-78
Pleterski Andrej Zgodnjesrednjeveška naselbina na blejski Pristavi. Tafonomija, predmeti in čas. / Frühmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled. Taphonomie, Fundgegenstände und zeitliche Einordnung Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 19 Ljubljana 2010 107, 120-139
Šavel Irena, Sankovič Samo Nedelica pri Turnišču Arheologija na avtocestah Slovenije 39 Ljubljana 2013 49-50
Guštin Mitja Raziskovanje preteklosti: zgodnjeslovanski naseljenci ob Muri Slovani, naša dediščina / Our heritage: the Slavs (ur. J. Lux, B. Štular, K. Zainer) Ljubljana 2018 28-41
Kerman Branko Arheološka slika slovanske poselitve Prekmurja Slovani, naša dediščina / Our heritage: the Slavs (ur. J. Lux, B. Štular, K. Zainer) Ljubljana 2018 55-68