Report

Site name:
Parc. št. 543, k.o. Koper
Site features:
Elevation, settlement
Time span:
430 - 650
Settlement:
Koper
Topographic unit:
Koper
Topographic area:
Koper
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Odvezte koord. so centroid zgradbe., 543, k.o. Koper. danse razdeljena na 543/1-, Sledove poselitve iz pozne antike predstavlajo ostanki zgradb, hodnih nivojev, grobovi in odlomki poznoantičnih amfor (Lazar 2009, 83)..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi,