Report

Site name:
Sv. Križ
Site features:
church, Cult place
Time span:
1130 - 2021
Settlement:
Rogaška Slatina
Topographic unit:
Rogaška Slatina
Topographic area:
Celje
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: , privzeto po objavi, sintetična analiza objavljena in lastna,.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Drugačno najdišče ali najdba: Potencialna zgodnjesrednjeveška cerkev po pisnih virih. Materialni dokazi trenutno manjkajo..Opis lokacije in najdišča: , Župnija Sv. Križa pri Rogaški Slatini (zdaj Rogaška Slatina) je nastala najkasneje okoli leta 1200. Sama cerkev je leta 1130 verjetno že stala (Höfler 2016, 366).