Report

Site name:
Gradišče na Strmini (= Medanskem hribu)
Site features:
Elevation, fortification / tower, Ceramics, Costume and jewelry
Time span:
780 - 1000
Settlement:
Medno
Topographic unit:
Šentvid pri Ljubljani
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, tipološka (lastna), po stari objavi, Časovno opredeljivo je ustje tipa S4, ki se pojavljajo od okoli 780 dalje. Bizantinski okov pa je iz druge polovice 7. st. in v nejasnem razmerju z najdbami lončenine..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: Vrh Gradišče nad Mednom, Gradišče vrh hriba trikotaste oblike, ki v smeri Z - V meri 180 m, v smeri S - J pa do 85 m. V notranjosti je več teras. Najdbe s prostora gradišča so prazgodovinske in zgodnjesrednjeveške. Precej verjetno je vsaj del teras zgodnjesrednjeveških.