Report

Site name:
Pohorski dvor
Site features:
fortificationS
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Pivola
Topographic unit:
Hoče
Topographic area:
Maribor
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Schmid Walter Südsteiermark im Altertum Südsteiermark. Ein Gedenkbuch Graz 1925 27
Schlosser Marburger Zeitung, 9.7.1939 Marburg 1939
Pahič Stanko Pivola Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 301
Ciglenečki Slavko K problemu kulturne in časovne opredelitve nekaterih utrjenih prostorov v Sloveniji. On the problem of the definition and dating of several fortified sites in Slovenia Arheološki vestnik 29 Ljubljana 1978 492
Pahič Stanko Arheološka dediščina mariborskega kraja, Doneski k pradavnini Podravja 1 Maribor 1985 100