Report

Site name:
Site features:
there is no elevation, Single find, Costume and jewelry
Time span:
900 - 1000
Settlement:
Brenndorf - Goreča vas
Topographic unit:
St. Kanzian - Škocjan
Topographic area:
Völkermarkt - Velikovec
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: vrt za hišo št. 10, KG St. Kanzian: nekoč št 90, sedaj pridruženo št. 92, rečna terasa na desnem bregu Drave, za plast proda nad zaponko Glaser sklepa, da gre za naplavino.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, mala emajlirana zaponka, kot se pojavljajo v 10. st..Natančnost lokacije: natančna lokacija