Report

Site name:
Log
Site features:
fortification / tower, Ceramics, weapons, Coins
Time span:
400 - 650
Hamlet:
Šmeje (Šumenje)
Settlement:
Podturn
Topographic unit:
Trebelno
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: ledina Log na hribu nad vasjo, 1293/36, k.o.Češnjice, Vrh hriba Log obdjata nasip in obrambni jarek (180 x 107 m). Na nasipu je z malto zidan zid. Prod dostopom s severovzhoda je opaznih več teras, ki zavzemajo ovalen prostor (75 x 35 m).Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, videli material, malo najdb, Poznorimski novec, lončenina z valovnico, triroba puščica.Natančnost lokacije: natančna lokacija