Report

Site name:
Laze
Site features:
Elevation, cemetery
Hamlet:
Zgornja Ljubična
Settlement:
Zbelovska gora
Topographic unit:
Loče
Topographic area:
Celje
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: sedlo Laze, Sedlo Laze, vzhodno pod Marijino cerkvijo. Tod naj bi nekoč našli človeške kosti (Pirkmajer 1986)..Kakovost podatkov in datiranje: izročilo, brez konteksta, Človeške kosti bi lahko pripadale tako pozni antiki kot tudi zgodnjemu srednjemu veku.Natančnost lokacije: lokacija v del naselja