Report

Site name:
Grad (Nograd)
Site features:
Elevation, settlement
Time span:
450 - 650
Hamlet:
Blejski grad, Grajski hrib
Settlement:
Bled-Grad
Topographic unit:
Bled
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi,.Opis lokacije in najdišča: Koordinate pobrane na zahodnem vrhu, kjer so bili odkriti sledovi PA poselitve., Poznoantična naselbina je poleg osrednjega vrha s srednjeveškim gradom verjetno obsega še vzhodni vrh (Na pečeh), ravnico na severnem delu (Sedlo) in Zahodni vrh. Ostanki PA poselitve so bili najdeni na Zahodnem vrhu (izkopavanja 2019) in na Sedlu, iz teh lokacij so poznane tudi posamične najdbe, ki poselitev široko datirajo v čas med 5. in sredino 6. st..Natančnost lokacije: natančna lokacija