Report

Site name:
Arhovo gradišče
Site features:
Elevation, fortification / tower
Settlement:
Zgornje Duplje
Topographic unit:
Naklo
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: na skalnem pomolu nad vasjo, Na obronku Udinboršta nad vasjo je 35 x 45 m velik plato, ki ga obdaja obrambni jarek, na severni in vzgodni strani celo dva jarka..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, Doslej niso poznane nobene drobne najdbe kljub gradnji vodnega zbiralnika, in tudi ne pri ogledu (19. IV. 2013) močnih buldožerskih posegov v zemljišče. V tem hipu se zdi še najbolj verjetno, da gre za vaški protiturški tabor..Natančnost lokacije: natančna lokacija