Report

Site name:
Gradišče nad Sotesko = Koroška Bela = Gradišče
Site features:
Elevation, fortification / tower, Ceramics
Time span:
350 - 600
Settlement:
Potoki
Topographic unit:
Jesenice
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: , Strm hrib nad savo Dolinko na mestu, kjer se dolina močno zoži. Na vrhu opazne ruševine poligonalnega stolpa in jarki.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, Stolp je verjetno poznorimski, v registru dediščine (EŠD 5317) je datiran v 5. in 6. st. Najdb ni, zato puščam široko datacijo