Report

Site name:
Na Bregu
Site features:
Elevation, fortification / tower, Ceramics, weapons
Time span:
1300 - 1400
Settlement:
Zasip
Topographic unit:
Gorje
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, ustje tipa Losert 10, samostrelna puščična ost, kažeta na 14. st..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: vzhodno od vasi, pri hiši Zasip 43, 367/2, 367/3, k. o. Zasip, Spodnji del zidanega stolpa 7 x 7,2 m, z 0,8 m debelim zidom, je na nizki vzpetini, ledeniški moreni. Stolp kj pogorel v požaru, v žganini je tičala ost samostrelne puščice.