Report

Site name:
Steiner Berg - Gradiše - Gradnik
Site features:
Elevation, fortification / tower, Tool
Time span:
800 - 1100
Settlement:
St. Veit im Jauntal - Šentvid v Podjuni
Topographic unit:
St. Kanzian am Klopeiner See - Škocjan v Podjuni
Topographic area:
Völkermarkt - Velikovec
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, Paul Gleirscher zunanji zemljeni okop s kamnitim čelnim zidom datira v čas 9.-11. st. Lončenine iz tega časa ne navaja. V ta čas bi spdal samo železen ključ..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: vrh hriba Gradiše nad Zagorjem, Vrh hriba, ki ga koncentrično obdajajo terase, okopi. Najbolj notranje je poznoantično obzidje.