Report

Site name:
Site features:
agricultural settlement, Unfortified settlement, small settlement, there is no elevation, settlement, Ceramics, Tool
Time span:
1200 - 1600
Hamlet:
Zatak
Settlement:
Lendava
Topographic unit:
Lendava
Topographic area:
Murska Sobota
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: - na starem okljuku, na avtocesti med regulirano Ledavo in Črnim potokom, Ob starem bregu potoka naselbinski ostanki vasi. Številne jame in jame za hiše s stojkasto gradnjo..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, Značilna visokosrednjeveška lončenina, poznosrednjeveška in ustja s 4 rebri 16. st.