Report

Site name:
Stari grad
Site features:
Elevation, fortification / tower, Ceramics
Time span:
1200 - 2020
Settlement:
Zagrad pri Otočcu
Topographic unit:
Trška gora
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi,.Opis lokacije in najdišča: , Marjan Slabe je ob sanaciji osrednjega in najstarejšega dela grajskega objekta dokumentiral romansko stavbno jedro (Slabe 1982, 204). V naselju Stari grad je Inštitut za arheologijo leta 1991 opravil sondiranje na zahodnem terasasto oblikovanem predelu. Pod humosom je bilo delno odkrito ognjišče in močna zgodnjesrednjeveška plast, pod njo pa bakrenodobni naselbinski ostanki (Tecco Hvala 1992, 318).