Report

Site name:
V prugu = Prug = Smrčun
Site features:
Elevation, fortification / tower
Settlement:
Raduše
Topographic unit:
Podgorje/Slovenj Gradec
Topographic area:
Slovenj Gradec
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta,.Opis lokacije in najdišča: 100m stran vzhodno od kmetije Podgorje 19, Smrčun, 2282/1, k. o. Podgorje I-II, Poznosrednjeveška mota v sotočju dveh potokov 100 m vzhodno od kmetije Smrčun. Na njej ostanki z malto zidane zgradbe. Dodobra uničena zaradi peskopopa.