Report

Site name:
Gradišče nad Bašljem
Site features:
stray find
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Bašelj
Topographic unit:
Preddvor
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
- orig. risbo železne pekače sem pospravila v 6. predal v Andrejini sobi (10.3.04)

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Ložar Rajko Staroslovansko in srednjeveško lončarstvo v Sloveniji Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo 20 Ljubljana 1939 184
Žontar Josip Zgodovina mesta Kranja Kranj 1939 12
Ložar Rajko Razvoj in problemi slovenske arheološke vede Zbornik za umetnostno zgodovino 17 Ljubljana 1941 145
Saria Balduin Carinthia I/132 Klagenfurt 1942 103
Kastelic Jože Najdbe zgodnjega srednjega veka v Gojačah pri Gorici Zgodovinski časopis 6-7 (1952-53) Ljubljana 1953 103
Valič Andrej Bašelj Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 172
Ciglenečki Slavko Tinje nad Loko pri Žusmu in problem raziskovanja slovanskih naselbin v Sloveniji.Tinje über Loka bei Žusem und das Problem der Erforschung slawischer Siedlungen in Slowenien Arheološki vestnik 33 Ljubljana 1982 179
Ciglenečki Slavko Trace di un insediamento tardo (Vi-IX sec.) nei siti della tarda antichita in Slovenia Il territorio tra tardoantico e altomedioevo metodi di indagine e risultati Firenze 1992 T. 2/9-11
Valič Andrej Temeljne arheološke prvine okolice Preddvora Preddvor v času in prostoru. Zbornik Občine Preddvor Preddvor 1999 43-53
Knific Timotej Arheološko najdišče Gradišče nad Bašljem Preddvor v času in prostoru. Zbornik Občine Preddvor Preddvor 1999 55-67
Sagadin Milan Arheološka podoba dežele Preteklost v zavetju Stola. Zbornik občine Žirovnica (Izdan ob 200-letnici rojstva dr. Franceta Prešerna) Žirovnica 2000 153-154
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 299, 315-330
Karo Špela, Knific Timotej, Milić Zoran Pokositreni železni predmeti z Gradišča nad Bašljem. Tinned iron objects from Gradišče above Bašelj Argo 44/2 Ljubljana 2001 42-47
Odar Boštjan Lokostrelstvo v pozni antiki in zgodnjem srednjem veku Diplomsko delo, Univ. v Lj., FF, Odd. za arheologijo Ljubljana 2003 22-25
Udovč Katarina Zgodnjesrednjeveški prstani s čelno razširitvijo v Sloveniji Diplomsko delo, Univ. v Lj., FF, Odd. za arheologijo Ljubljana 2003 32-33
Karo Špela Oprema konja v zgodnjem srednjem veku (magistrsko delo) Univ. v Lj., FF, Oddelek za arheologijo Ljubljana 2003 33-35,38-41,45-48
Karo Špela Die Typologie der frühmittelalterlichen Steigbügel aus slowenischen Fundorten Archaeologica Slovaca Monographiae VII Nitra 2004 165-173
Švajncer J. Janez Dva meča z Bašlja Vojnozgodovinski zbornik 20 Logatec 2005 18-29
Vomer Gojkovič Mojca, Perko Verena Pribor za pisanje i pismenost kao izvor podataka o stupnju romanizacije (rana antika) i pokrštavanja (kasna antika i slavika) na području današnje Slovenije Histria Antiqua 14 Pula 2006 102-103
Švajncer Janez J. Meči, bodala, noži Vojnozgodovinski zbornik Logatec 2007 113-114
Knific Timotej Zgodnjesrednjeveški pozlačeni predmeti z Gradišča nad Bašljem (Slovenija) Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 24 Zagreb 2007 317-326
Veršnik Nika Gradišče nad Bašljem v luči drobnih vsakdanjih predmetov in nakita Univerza na Primorskem, magistrsko delo Koper 2009
Knific Timotej Early mediaeval hoards of iron items in Slovenia. Ranosrednjovjekovne ostave željeznih predmeta u Sloveniji Archaeologia Adriatica 4 Zadar 2010 85-98
Perko Verena Železna nit. Sprehod skozi arheološko preteklost Gorenjske. Vodnik in katalog stalne arheološke razstave Železna nit. Gorenjski muzej, Mestna hiša v Kranju Kranj 2011 48
Karo Špela, Knific Timotej, Lubšina Tušek Marija Predmeti avarskega izvora z arheoloških najdišč v Sloveniji. Items of Avar origin from archaeological sites in Slovenia Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 44 Zagreb 2011 131-159
Karo Špela Zgodnjekarolinške najdbe s slovenskih najdišč Emona med Akvilejo in Panonijo. Lazar Irena, Županek Bernarda (editors) Koper 2012 451, 453, 454
Globočnik Damir, Vidrih Perko Verena Črtomirov poslednji boj. Prešernov Krst pri Savici v likovni umetnosti in Črtomirov čas v arheoloških predmetih Kranj 2013 32-33
Bitenc Polona, Knific Timotej Zgodnjesrednjeveški zakladi železnih predmetov z Gorjancev, Starega gradu nad Uncem in Ljubične nad Zbelovsko Goro / Early medieval ironwork hoards from the Gorjanci Hills, Stari grad above Unec and Ljubična above Zbelovska Gora Arheološki vestnik 66 Ljubljana 2015 110, 112, 113, 117, 123, 124, 143, 146
Bitenc Polona, Knific Timotej Zgodnjesrednjeveški Sv. Pavel nad Vrtovinom v Vipavski dolini Goriški letnik 37-38 Nova Gorica 2015 151-175
Karo Špela, Knific Timotej Cross-shaped Strap Dividers from Gradišče hill above Bašelj, Slovenia. Krížové rozdel'ovače remeňov z vrchu Gradišče nad Bašljem v Slovinsku Bojná 2. Nové výsledky vyýskumov včasnostredovekých hradísk Nitra 2015 219-232
Švajncer Janez J. Vojni muzej Logatec: zakladi zgodovine Logatec 2016 84-85, 96-89
Perko Verena Katalog razstave. Slovani, kakšni Slovani? Slavs, what Slavs? Kranj 2016 30-32, 36
Macháček Jiří, Pavlovič Daša Spurs of the Bašelj type - evidence of the connection between Carniolan and Moravian elites in the Early Middle Ages Slovani, naša dediščina / Our heritage: the Slavs (ur. J. Lux, B. Štular, K. Zainer) Ljubljana 2018 140-159