Report

Site name:
Site features:
there is no elevation, cemetery, weapons, Costume and jewelry
Time span:
570 - 620
Settlement:
Bilje
Topographic unit:
Šempeter pri Gorici
Topographic area:
Gorica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: gramoznica zahodno od vasi in južno od pokopališča, 146, k.o. Bilje, Ob izkopu za gramoznico je bil u ničen en ali več grobov, ki jih rešeni predmeti (spatha, sax, pasna spona) opredeljujejo kot langobardske..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Razmeroma visoka ščitna grba kaže že vsaj na prvo polovico 7. st..Natančnost lokacije: lokacija v del naselja