Report

Site name:
peskokop = Gaj = Camberk
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
800 - 900
Hamlet:
Camberk
Settlement:
Cerov log
Topographic unit:
Šentjernej
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Breščak Danilo Slovansko grobišče na Camberku nad Cerovim Logom. Slawisches Gräberfeld auf dem Camberk oberhalb von Cerov Log Zgodnji Slovani. Zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp. Die frühen Slawen. Frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen Ljubljana 2002 104-110
Knific Timotej Lončenina v zgodnjesrednjeveških grobovih na Slovenskem. Keramik aus den frühmittelalterlichen Gräbern in Slowenien Zgodnji Slovani. Zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp. Die frühen Slawen. Frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen Ljubljana 2002 120-121
Breščak Danilo Cerov Log - Arheološko najdišče. Camberk. Slovansko grobišče Vitrina meseca 1-10 (SAAS, Dolenjski muzej, Novo mesto), Informativni list IX Novo Mesto 2003
Udovč Katarina Zgodnjesrednjeveški prstani s čelno razširitvijo v Sloveniji Diplomsko delo, Univ. v Lj., FF, Odd. za arheologijo Ljubljana 2003 35-36
Križ Borut, Stipančić Petra, Škedelj Petrič Andreja Arheološka podoba Dolenjske. Archaeological image of Dolenjska (katalog razstave) Novo mesto 2009 366-368
Udovič Katarina Cerov Log - arheološko najdišče Camberk Varstvo spomenikov poročila, 50-51 Ljubljana 2016 35
Udovč Katarina Gorjanci, zakladnica arheoloških najdišč Slovani, naša dediščina / Our heritage: the Slavs (ur. J. Lux, B. Štular, K. Zainer) Ljubljana 2018 77-90