Report

Site name:
Site features:
fortificationS
Time span:
500 - 1100
Settlement:
Dobrova
Topographic unit:
Dravograd
Topographic area:
Slovenj Gradec
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Pahič Stanko Najstarejša zgodovina koroške krajine 720 let Ravne na Koroškem Ravne na Koroškem 1968 44
Ciglenečki Slavko K problemu kulturne in časovne opredelitve nekaterih utrjenih prostorov v Sloveniji. On the problem of the definition and dating of several fortified sites in Slovenia Arheološki vestnik 29 Ljubljana 1978 483