Report

Site name:
Site features:
stray find
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Šmihel pri Žužemberku
Topographic unit:
Žužemberk
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Ložar Rajko Staroslovansko in srednjeveško lončarstvo v Sloveniji Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo 20 Ljubljana 1939 190
Knez Tone Staroslovanske najdbe na Dolenjskem in v Beli krajini. Frühslawische Funde aus Dolenjsko (Unterkrain) und Bela krajina (Weisskrain) Arheološki vestnik 18 Ljubljana 1967 391