Report

Site name:
Ajdova dekelca
Site features:
Elevation, settlement, Ceramics
Time span:
430 - 650
Settlement:
Komenda
Topographic unit:
Komenda
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: jugozahodno nad partizansko bolnišnico dr. Tineta Zajca na Komendski Dobravi, Plosk greben (95 x 45 m), ki sta ga vrezala dva potočka, ki se zlivata v potok med Komendsko Dobravo in Komendo. Na jugozahodnem robu je 8-16 m široka in približno 60 m dolga terasa. Poznoantično lončenino je našel Gašper Šmid med koreninami padlega drevesa na severozahodnem delu terase..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi, Gašper Šmid je našel lončenino, ki jo je ocenil kot poznoantično.