Report

Site name:
Site features:
a burial ground without a church, cemetery over 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, 10-60 graves, plaine - burial ground, there is no elevation, cemetery, Tool, weapons
Time span:
750 - 830
Settlement:
Höflein - Dvorce
Topographic unit:
Keutschach - Hodiše
Topographic area:
Klagenfurt-Land - Celovec-okolica
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: nekdanja gramoznica ob cesti, sedaj spet njiva, 940/2, KG St. Nikolai, nekoč njiva, ki je rahlo padala proti jugu, nato peskokop in sedaj spet njiva (na lidarskem posnetku je vidna vdolbina peskokopa)..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, tipološka (lastna), po stari objavi, Orožje (sulična ost??) in meč, če je sporočilo domačinov pravilno, govori za karolinško oborožitev.