Report

Site name:
Hemmaberg - Junska gora
Site features:
Elevation, settlement, Ceramics
Time span:
650 - 900
Settlement:
Slowenjach - Slovenje
Topographic unit:
Globasnitz - Globasnica
Topographic area:
Völkermarkt - Velikovec
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: vrh Junske gore, Ravnica vrh Junske gore. Verjetno je bila utrjena (najmlajše obzidje bi lahko segalo v ta čas). Ljudje so bivali v prirejenih ruševinah starejših stavb..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Lončenina 7. st (ustja S1 - praški tip!),ustja S2, S3. Obstoj ustij S4 ni zanesljiv. Okras z vbodi glavnikov je značilen za 8. st. Našli pa so tudi zrnje rži, ki je C14 datirana 881-866 (kalibrirano). Pričakovali bi še ustja vsaj S4, če ne tudi S6 (počakati na objavo novih izkopavanj).