Report

Site name:
Zadružniška ulica
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, 10-60 graves, plaine - burial ground, cemetery, other household items, Tool, Costume and jewelry, other finds
Time span:
600 - 650
Settlement:
Mengeš
Topographic unit:
Mengeš
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Zadružniška ulica, Delno raziskano prazgodovinsko in zgodnjesrednjeveško grobišče; skupno je odkritih 21 grobov, od tega 17 z žganim pokopom iz starejše železne dobe in 4 s skeletnim pokopom iz 7. stol. (zaščitna izkopavanja, 2001 - 2002)..Kakovost podatkov in datiranje: , privzeto po objavi, videli material, malo najdb, parožek, dve sponi, pasni jeziček, ključ?, nož, glavnik.Drugačno najdišče ali najdba: parožek rogovja in ključ?.Natančnost lokacije: lokacija v del naselja