Report

Site name:
Hom
Site features:
Central settlement, Fortified settlement, large settlement, ground floor buildings, Elevation, settlement, Tool, Costume and jewelry, Coins, other finds
Time span:
350 - 800
Settlement:
Sora
Topographic unit:
Medvode
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Drugačno najdišče ali najdba: miniaturen lemež, kultni predmet.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, Najdb je malo, vse so detektorske. Poznorimsko poselitev kaže novec iz sredine 4. st., naselbina je bila v uporabi še v zgodnjem srednjem veku (avarska pasna jezička, majhen železen lemež).Opis lokacije in najdišča: Markanten hrib nad zahodnim robom Sorškega polja, Vrh hriba je ovalen prostor (400 x 90 m) obdan z obrambnim nasipom, notranjost je napolnjena s terasami, ni pa opaziti ostankov zidanih stavb. Ciglenečki ga opredeljuje kot pribežališče.