Report

Site name:
Na mlakah
Site features:
there is no elevation, settlement
Time span:
400 - 650
Settlement:
Homec
Topographic unit:
Breginj
Topographic area:
Tolmin
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: , Severno od vasi Homec je obsežna terasa s sledovi rimske in poznoantične poselitve. Na površini so vidijo ostanki zidov in opeke, zato je bila na ledini domnevana rimska vila ali mansio (Osmuk 1997, 11). Novejše najdbe (detektor; fibula Hrušiča, Voltago, žličast sveder ...Mlinar, Gerbec, Laharnar 2014) opredeljujejo najdišče v pozno antiko (od 4.-6 st.).Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: , brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi,