Report

Site name:
Lucijin breg
Site features:
fortificationS
Settlement:
Kamnica
Topographic unit:
Kamnica
Topographic area:
Maribor
Country:
Slovenia
Archeological site description:
- verjetno naselbina

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Pahič Stanko Kamnica Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 302
Ciglenečki Slavko K problemu kulturne in časovne opredelitve nekaterih utrjenih prostorov v Sloveniji. On the problem of the definition and dating of several fortified sites in Slovenia Arheološki vestnik 29 Ljubljana 1978 484