Report

Site name:
Apfelknab
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, 10-60 graves, plaine - burial ground, there is no elevation, cemetery, Tool, Costume and jewelry
Time span:
830 - 870
Settlement:
Tamsweg
Topographic unit:
Tamsweg
Topographic area:
Tamsweg
Region:
Salzburg
Country:
Austria
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, V grobovih so noži , naglavni obročki in prstan. Ni še NO tipa _0808, vendar tudi ni več NO tipa _0102. Grobova 1 in 8 sta v stratigrafskem zaporedju. Datacija se nanaša na odkrite grobove, seveda pa je grobišče lahko obstajalo tudi prej in še pozneje..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: Vrt hiše Franza Apfelknaba ob križišču ulic Griesgasse - Zinsgasse., 1055, Dolinsko dno na desnem bregu potoka Leißnitz, ob stari cesti iz trga Tamsweg proti severu. zemljišče se rahlo spušča proti jugu.