Report

Site name:
Gradišče
Site features:
fortification / tower, Ceramics, weapons
Time span:
900 - 1300
Settlement:
Selo
Topographic unit:
Prosenjakovci
Topographic area:
Murska Sobota
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), po stari objavi, Lončki tipa S2 in z vodoravnimi črtami so v Zataku do 13. st..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: Ob gozdnem robu severno od cerkve sv. Nikolaja, nedaleč od ceste Selo - Prosenjakovci. Danes je znotraj utrdbe opuščeno vaško pokopališče., Utrdba pravokotnega tlorisa je obdana z okopom in jarkom. Ob njej je romanska rotunda. Najverjetneje gre za dvor s cerkvijo.