Report

Site name:
Site features:
there is no elevation, Single find, Costume and jewelry
Time span:
200 - 410
Settlement:
Drnovo
Topographic unit:
Leskovec pri Krškem
Topographic area:
Krško
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: ,.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi, Z Drnovega izvira (kot naselbinska najdba) bronasta aplika v podobi škržata (lat. cicada) (Petru in Petru 1978, 34 in Tab. XV: 25). V srednjem Podonavju pari tovrstnih zaponk predstavljajo "germansko modo" in naj bi se pojavili po 430. Po mnenju Istvana Bone, naj bi se bronsti uliti škržati v Panoniji in deloma v Iliriku pojavili že pred prihodom Hunov (Knific 1993, 552). Gunter Fitz razlikuje med še rimskimi primerki in tistimi iz časa preseljevanja ljudstev. Knific drnovsko apliko preko emonskega groba ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.Natančnost lokacije: najbližje naselje